Klub amerického futbalu Cassovia Steelers

Všeobecné informácie


Identifikátor právnickej osoby: 12124
IČO: 42247799
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Lesnícka 27, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Webové sídlo: http://cassoviasteelers.sk/
Adresa elektronickej pošty: info@cassoviasteelers.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK47 0900 0000 0050 2824 8297 
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK47 0900 0000 0050 2824 8297
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK47 0900 0000 0050 2824 8297
Účet na príspevok na športový poukaz: SK47 0900 0000 0050 2824 8297
Účet na sponzorský príspevok: SK47 0900 0000 0050 2824 8297
Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8 z. č. 440/2015 Z. z.
Druh športu: americký futbal
Druh vykonávanej športovej činnosti: organizovanie športu formou organizovania
športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach;
podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v
oblasti športu a tvorby vzorových predpisov, zmlúv a iných dokumentov v oblasti
športu
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Matej Engler
Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: matejengler@gmail.com
Meno a priezvisko kontrolóra:
Adresa elektronickej pošty kontrolóra:
Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

Športová činnosť


Typ právnickej osoby: Športový klub
Šport/činnosť: americký futbal
Príslušnoť: Slovenská asociácia amerického futbalu o.z.
Právny titul: bez zmluvy / registrácia / člen
Začiatok: 1.3. 2012
Ukončenie:

Činnosti príslušných fyzických osôb

Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii:

Priezvisko a menoDátum narodeniaNázov činnostiPrávny titulZačiatokUkončenie
Augustín TomášAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Balázs ImrichAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Balog ŠimonAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Bobrenok BohdanAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Bodnar AndriyAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Boguslavskyi RomanAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Bojti LászlóAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Bortňák TomášAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Budzák IgorAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Budzák MartinAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Čiesla DominikAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Čura MichalAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Drábik JozefAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Dravecký OndrejAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
DUHOŇ LeonardAmatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Engler MatejAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Fintor LukášAmatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Gorvat IvanAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Halás JakubAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Hapak IlliaAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Hovanec MárioAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Hronský TomášAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Ilavský RadkoAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Jakubeczy PeterAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Juhás SebastiánAmatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Kilaru TudorAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Kristan JakubAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Mackay LeonardAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Malatin PeterAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Marek MartinAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Matesz RadovanAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Mikloš JakubAmatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Nykoryak OlehAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Ostrihoň DenisAmatérsky športovec, americký futbal (vlajkový americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Pituch DominikAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Rapco RomanAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Richin MykytaAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Shtymak MarjanAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Schürger DominikAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Skyba MykhailoAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Sobinkovič EmilAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Solovyov OleksandrAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Šalapka LukašAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Turyanytsya AndriyAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Vaško LukášAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Vavrenyuk OleksandrAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Volosianskyi VladyslavAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Závatzký MichalAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018
Zghoha VasylAmatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal)bez zmluvy / registrácia / člen4/1/2018


Výška členského príspevku: 20,- €
Dátum úhrady členského príspevku: do 31.12.2020
Príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenská asociácia amerického futbalu
Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku:
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno
Označenie zdrojovej evidencie: http://cassoviasteelers.sk/sponzorstvo

Povinne zverejňované zmluvy O.Z. Klub amerického futbalu Cassovia Steelers

Zmluva o sponzorstve v športe - Východoslovenská energetika a.s. (podpísaná 17.2.2020 - zverejnená 8.3.2020)