Darujte 2% z dane na rozvoj amerického futbalu

Chcete darovať 2% z dane na rozvoj amerického futbalu?

Nech sa páči, vytlačte si potrebné formuláre:

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení

Ako postupovať?

Ak ste ZAMESTNANEC:

- najneskôr do 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie “Potvrdenia o zaplatení dane” (potvrdí výšku zaplatenej dane a že nemáte nedoplatok na dani za r. 2017),

- vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, suma min. 3€,

- vyplňte “Vyhlásenie” o poukázaní sumy: 2% dane, alebo 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,

- najneskôr 1.5. 2018 doručte vyplnené “Vyhlásenie” a “Potvrdenie” daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Alebo tlačivá odovzdajte komukoľkek, kto sa pohybuje v kruhoch Cassovia Steelers a o zanesenie na daňový úrad sa už postaráme my.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA a podávate daňové priznanie sami:

- skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3 €,

- vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2% z vami odvedenej dane, alebo 3% z dane, v prípade, že ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,

- najneskôr 31.3. 2018 zaplaťte daň za r. 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA:

- skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 8 €,

- vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, môže v roku 2018 poukázať iba 1,0% z dane.

- najneskôr 31.3. 2018 zaplaťte daň za r. 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ďakujeme.

GO STEELERS!!!